Algemene Voorwaarden van autobooker.com by Sunny Cars GmbH


1. Wij zijn bemiddelaar


autobooker.com by Sunny Cars GmbH (hierna „autobooker“) helpt u met het sluiten van een huurcontract voor een huurauto van zijn aangesloten ondernemingen (hierna ook "voertuigverhuurder" of "verhuurder" genoemd). De huurovereenkomst wordt tussen de klant, dat wil zeggen u, en de betreffende voertuigverhuur-der gesloten. Alleen de voertuigverhuurder, en dus niet autobooker, is u de prestaties van de huurovereenkomst verschuldigd; autobooker is niet de verhuurder van uw huurauto.

2. Reservering volgens voertuigklassen


Boekingen en bevestigingen van boekingen gelden voor een bepaalde voertuigklasse en niet voor een bepaald type auto. De verhuurders beheren wagenparken met diverse modellen van verschillende fabrikanten met een vergelijkbare grootte en uitrusting. Daarom behouden de verhuurders zich het recht voor om een in vergelijking met uw boeking gelijkwaardig of hoogwaardiger voertuig ter beschikking te stellen.

3. Autoboeking, voertuigoverdracht


U kiest de voertuigklasse, het afhaal- en teruggavekantoor en de gewenste datum en dito tijdstip. Wanneer u huurt bij een verhuurkantoor op een luchthaven is de vermelding van de vluchtinformatie (luchtvaartmaatschappij, vluchtnummer, geplande aankomsttijd) noodzakelijk. Op deze manier kan de autoverhuurder de reservering handhaven in geval van vertraging van het vliegtuig, tenminste tijdens de reguliere openingstijden van het verhuurkantoor. Bij het huren in een verhuurkantoor in een stad volstaat de vermelding van het tijdstip van de voertuigoverdracht. Houd er rekening mee dat de verhuurder de huurauto normaliter nog tussen de 30 en 60 minuten na het gereserveerde tijdstip van overdracht beschikbaar houdt op voorwaarde dat dit nog binnen de openingstijden van het verhuurkantoor valt. Na deze tolerantietijd kan er geen aanspraak op het geboekte voertuig meer worden gemaakt omdat de data/ tijdstippen die u op het moment van reserveren opgeeft, bindend zijn. Bij een voertuigoverdracht buiten de normale openingsuren van het verhuurkantoor wordt ter plaatse een extra vergoeding aangerekend. Indien nodig kunt u tijdens de voertuigoverdracht de teruggave van het voertuig buiten de openingsuren van het verhuurkantoor overeenkomen met de autoverhuurder op voorwaarde dat het teruggavekantoor van de verhuurder over een brievenbus beschikt voor de sleutel/documenten. Houd er rekening mee dat u in dit geval tot aan de volgende opening van het verhuurkantoor evt. ten aanzien van de voertuigverhuurder aansprakelijk bent voor schade aan of het verlies van de huurauto.

4 Autoverhuur voor one-ways


Autoverhuur die in een ander verhuurkantoor dan de plaats/het kantoor van overdracht eindigt, is binnen een land in het algemeen zonder enig probleem mogelijk. Maar dit moet wel door ons bij de voertuigverhuurder worden aangevraagd en bevestigd voordat wij een bindende boeking voor u kunnen maken. Eventuele vergoedingen bij een autoverhuur voor een one-way moeten ter plaatse aan de autoverhuurder worden betaald. Bij een autoverhuur voor een internationale one-way worden, voor zover mogelijk (zie in dit verband ook punt 5), in principe altijd extra kosten voor one-ways aangerekend.

5. Accessoires/extra's/additionele Services


Accessoires en additionele services zoals kinderzitjes, imperialen, sneeuwkettingen, one-ways enz. zijn altijd alleen op aanvraag beschikbaar en moeten door de verhuurder worden bevestigd. De kosten/tarieven voor deze speciale accessoires moeten rechtstreeks aan de verhuurder ter plaatse in nationale valuta worden betaald.

6. Ritten naar andere landen


Heel wat verhuurders hebben beperkingen voor grensoverschrijdende ritten. Als u een grensoverschrijdende rit plant, gaat u vóór de boeking bij autobooker na of uw geplande reis met de huurauto toegestaan is en vraagt u om een bevestiging daarvan. Voor toegestane ritten naar het buitenland mag de verhuurder een extra vergoeding en/of de verplichte afsluiting van aanvullende verzekeringen verlangen of een ander, verhoogd bedrag voor het eigen risico in geval van schade/autodiefstal bepalen. Dergelijke extra kosten moet u ter plaatse aan de voertuigverhuurder betalen.

7. Bevestiging van de boeking/voucher voor de huurauto


Na bevestiging ontvangt u van autobooker een voucher voor de huurauto en een blad met belangrijke informatie over de voertuigoverdracht. Als u deze documenten kort vóór het vertrek nog niet hebt ontvangen, dient u onmiddellijk contact op te nemen met autobooker.

8. Betalingsbevestiging, prijscalculatie en prijswijzigingen


De betaling van uw reservering moet met een creditcard (bijvoorbeeld Mastercard, Visa, American Express) worden uitgevoerd waarvan de geldigheid tot voorbij de huurperiode reikt. Na betaling ontvangt u onmiddellijk een bevestiging van betaling.
Alle prijzen zijn berekend in een cyclus van 24 uur, te rekenen vanaf het tijdstip van de overdracht van het voertuig. Dit betekent dat voertuigen op de afhaaldag (doorgaans op het moment van de overdracht van het voertuig, tenzij met de voer-tuigverhuurder iets anders is overeengekomen) ten laatste op hetzelfde tijdstip dat ze werden opgehaald, moeten worden teruggegeven. In het geval van een latere teruggave zijn de lokale tarieven en voorwaarden van de voertuigverhuurder van toepassing. Hierop heeft autobooker geen invloed. Eventuele extra kosten als gevolg daarvan worden door u gedragen en rechtstreeks aan u gefactureerd door de voertuigverhuurder.
Alle prijzen zijn op het moment van opvraag van toepassing. Prijswijzigingen of wijzigingen van de voorwaarden zijn op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving mogelijk voor boekingen die nog niet bevestigd zijn door de versturing van een voucher/waardebon voor de huurauto.

9. Voorwaarden voor de voertuigoverdracht


De bestuurder moet minstens 1 jaar en in heel wat landen 2 jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs voor categorie 3 resp. B (euro-norm) of een gelijkwaardig rijbewijs.

De minimumleeftijd voor een bestuurder van een huurauto ligt in de meeste landen tussen de 21 en 25 jaar, voor hogere autoklassen kan deze zelfs hoger zijn. In sommige gebieden kan de minimumleeftijd door een extra vergoeding worden verlaagd. Afhankelijk van het gebied kan er sprake zijn van een maximumleeftijd. In zeldzame gevallen moet de huurder vanaf een bepaalde leeftijd een verklaring van rijgeschiktheid van een arts voorleggen.
Gelieve vóór de reservering al te informeren naar de voorwaarden die op u van toepassing zijn.

10. Bij de voertuigoverdracht voor te leggen documenten


Ten tijde van het ophalen van de huurauto vraagt de verhuurder ter plaatse naar de volgende documenten:

10.1 Rijbewijs


Een geldig nationaal rijbewijs afgegeven op naam van de huurder. Eventueel in het huurcontract op te nemen extra bestuurders moeten ook elk een geldig nationaal rijbewijs voorleggen. Sommige verhuurders vragen om juridische redenen in het land van verhuur ook nog naar een internationaal rijbewijs. Dit staat evt. in de apart verzonden huurvoorwaarden. Als het geldige nationale rijbewijs niet of slechts gedeeltelijk in het Latijnse alfabet opgesteld is, moet er ook een internationaal rijbewijs voorgelegd worden.

10.2 Paspoort


Het paspoort moet op naam van de huurder afgegeven zijn en de geldigheid ervan tot voorbij de huurperiode reiken.

10.3 Waarborgsom, creditcard


Als zekerheidstelling (borgstelling) moet een creditcard (bijvoorbeeld Mastercard, Visa, American Express) worden voorgelegd die op naam van de huurder is afgegeven en waarvan de geldigheid tot voorbij de huurperiode reikt. Debet kaarten (bijvoorbeeld Maestro, Visa Elektron, Carte Bleue) en prepaid creditcards worden niet aanvaard voor de betaling van de waarborgsom. De waarborgsom wordt ofwel op de creditcard-rekening van de huurder geblokkeerd (autorisatie) ofwel afgeschreven van de creditcardrekening. De waarborgsom wordt onmiddellijk na teruggave van het voertuig weer vrijgegeven of teruggestort op de creditcardrekening op voorwaarde dat de huurder de huurauto op het einde van de afgesproken huurperiode in contractueel overeengekomen staat aan de verhuurder teruggeeft (let vooral op de voorschriften over het bijtanken in het huurcontract!). Kosten of tarieven voor bij de voertuig-verhuurder geboekte aanvullende diensten (bv. door u ter plaatse geboekte aanvullende verzekeringen enz.) debiteert de voertuigverhuurder volgens zijn voorwaarden van de creditcard zonder dat autobooker hierop invloed heeft.

10.4 Adres, telefoonnummer van de voertuigverhuurder


De meeste verhuurders vragen op het huurtijdstip ook naar een adres in het land van verhuur, maar in ieder geval naar een telefoonnummer waarop de huurder tijdens de huurperiode kan worden bereikt.

10.5 Voucher voor de huurauto/ huurcontract/ eventuele schade aan het voertuig


Voordat u het voertuig van de verhuurder ter beschikking krijgt, dient u de door ons verstuurde voucher voor de huurauto aan de verhuurder te overhandigen en het huurcontract te bevestigen door het te ondertekenen. Lees het huurcontract aandachtig door voordat u het ondertekent en bewaar uw eigen kopie.
Controleer het voertuig bij de overdracht op eventuele schade en laat deze absoluut schriftelijk aantekenen om een soepele teruggave van de huurauto te garanderen. Als het voertuig niet aan uw reservering beantwoordt of u eventuele gebreken of schade ontdekt, reclameer dan onmiddellijk ter plaatse tijdens de overdracht. Latere klachten kunnen niet worden erkend.

11. Verzekeringen ter plaatse


Het is aan de klant om de door de autoverhuurder ter plaatse aangeboden aanvullende verzekeringen te aanvaarden of te weigeren omdat autobooker niet kan beoordelen of dergelijke verzekeringen zinvol zijn voor de klant en de gewenste bescherming bieden.

12. Latere wijziging van bevestigde boekingen; verlaat inleveren van het voertuig; geen gebruik maken van het geboekte voertuig


Vóór aanvang van de huurperiode van de auto zullen wij de door u gewenste veranderingen van voertuigverhuurder, voertuigklasse, duur van het huurcontract van het voertuig of de plaats van overdracht of teruggave van het voertuig - voor zover mogelijk - tegen de actuele huurprijs aanbieden.
De verlenging van een bestaande reservering tegen de prijs en aan de voorwaarden van autobooker moet ten laatste 48 uur vóór het einde van de huurperiode bij autobooker worden aangevraagd en door laatstgenoemde worden bevestigd. Anders geschiedt de afrekening aan de lokale tarieven en voorwaarden van de autoverhuurder waarop wij geen invloed hebben.
Door u met de autoverhuurder ter plaatse overeengekomen wijzigingen aan het huurcontract van het voertuig geschieden tegen lokale tarieven en voorwaarden van de voertuigverhuurder.
In geval van het vroegtijdig inleveren van het voertuig, verlate overdracht of geen gebruik maken van de geboekte huurauto kan er geen aanspraak op een vergoeding worden gemaakt (tenzij er sprake is van een annulering in de zin van paragraaf 13).

13. Annulering van de voertuigboeking


Annuleringen moeten schriftelijk worden bezorgd aan autobooker tijdens de kantooruren; per fax: +49 (0)89 44 35 50 15 99 of per e-mail: reservations@autobooker.com.
Annuleringen:
• tot 48 uur vóór het begin van de huurperiode zijn gratis;
• vanaf 48 uur vóór en tot aan het begin van de huurperiode worden met 10% van de huurprijs, met een minimum van 50 euro in rekening gebracht.
Een annulering na het begin van de huurperiode is niet mogelijk; de huurprijs is verschuldigd overeenkomstig de bevestigde voertuigboeking. In speciale gevallen bij bepaalde hogere voertuigklassen en/of in het hoogseizoen gelden de evt. hiervan afwijkende annuleringsvoorschriften van de autoverhuurder met hogere tarieven. Afwijkende voorschriften staan vermeld in de voorwaarden van de verhuurder die u vóór de ondertekening van het contract ontvangt. U hebt in deze gevallen evenwel het recht om het bewijs te leveren dat er minder of zelfs geen kosten ontstaan zijn.

14. Klantenservice


Als er tijdens het gebruik van de huurauto problemen ontstaan, neem dan direct contact op met het autoverhuurbedrijf. De contactgegevens vindt u in het huurcontract. Autobooker helpt u ook graag en zal u de contactgegevens van de betrokken klantenservice bezorgen.

15. Beperkte aansprakelijkheid van autobooker.com


U kunt autobooker enkel aansprakelijk stellen binnen de grenzen van de bepalingen in dit artikel en alleen voor de door autobooker uitgevoerde bemiddeling, d.w.z. het volgens de voorschriften doorgeven van uw boeking aan de voertuigverhuurder en de bezorging van een bevestiging van de boeking door de voertuigverhuurder aan u. Dit ontslaat u niet van de controle of de bevestiging van de boeking aan u wel overeenkomt met uw reservering. Als dit eens niet het geval zou zijn ondanks de uiterste zorg van autobooker en de voertuigverhuurder, kunt u dit schriftelijk melden bij autobooker (per e-mail: reservations@autobooker.com).
autobooker is in het bijzonder niet aansprakelijk voor vorderingen die uit het huurcontract voortvloeien. autobooker staat ook geenszins in voor het gehuurde voertuig zelf. In dit opzicht is de klant beperkt tot het doen gelden van aanspraken tegen de voertuigverhuurder.
autobooker kan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor het feit dat de overdracht van de geboekte huurauto ter plaatse niet tot stand komt omwille van redenen die in de persoon van de huurder of de voertuigverhuurder liggen en waarvoor autobooker geen verantwoordelijkheid op zich kan nemen. Redenen zijn bijvoorbeeld: het niet voorleggen van een geldig rijbewijs, het voorleggen van een rijbewijs dat niet voldoet aan de eisen van de verhuurder wat het rijbewijs betreft, het niet naleven van de voorschriften in verband met de minimum- en maximumleeftijd, het niet naleven van de verplichting van het gebruik van creditcards, het prestatievermogen van de voer-tuigverhuurder wegens insolventie (in het laatste geval vergoedt autobooker u de huurprijs van het geboekte voertuig).
Een aansprakelijkheid van autobooker wegens het verlies van voorwerpen dat te wijten is aan diefstal uit de huurauto, wordt uitgesloten. Hetzelfde geldt voor schade of verlies ten gevolge van een ongeval en met betrekking tot andere kosten die kunnen optreden als gevolg van een ongeval (sleepkosten, hotelkosten, telefoonkosten, taxikosten, kosten van vervangende auto, beschadiging of verlies van persoonlijke bezittingen, enz.).
autobooker sluit schadevergoeding bij eigen opzet of eigen grove nalatigheid uit. Voor gewone nalatigheid is autobooker slechts aansprakelijk voor een bedrag dat beperkt blijft tot de (contract)typische voorzienbare schade, tenzij autobooker een verplichting niet nakomt waarvan de naleving van bijzonder belang is voor het contractdoel (kardinale verplichting). Voor gevallen van initiële onmogelijkheid staat autobooker enkel borg indien deze op de hoogte was van de onmogelijkheid om te presteren of indien de onwetendheid op grove nalatigheid berust.
De voornoemde aansprakelijkheidsbeperkingen en uitsluitingen gelden niet voor, door huurder, veroorzaakte schade die voortvloeit uit het in gevaar brengen van leven, lichaam en gezondheid.
In zoverre de aansprakelijkheid van autobooker uitgesloten of beperkt is, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van haar instellingen, afgevaardigden, werknemers, medewerkers, vertegenwoordigers en agenten.
Met uitzondering van aanspraken uit ongeoorloofde handelingen verjaren schadeclaims waarvoor de aansprakelijkheid beperkt is volgens dit hoofdstuk "Aansprakelijkheid", na één jaar.

16. Claims tegen autobooker.com by Sunny Cars GmbH


Juridische claims die tegen autobooker kunnen ontstaan als gevolg van of in verband met het boeken van uw auto, zijn uitsluitend onderworpen aan de wetten van de Bondsrepubliek Duitsland tenzij dwingende wettelijke bepalingen hiermee in strijd zijn. De bevoegde rechtbank is, voor zover dit kan worden overeengekomen als zijnde wettelijk toegestaan, de rechtbank in München.

17. Diversen


Voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden deels of geheel vernietigd moet worden/of nietig is, tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen aan.
In plaats van de geheel of gedeeltelijk nietige bepalingen zal - zo nodig door vaststelling van de rechter - een bepaling van toepassing zijn die zo dicht mogelijk komt bij het nagestreefde doel van de geheel of gedeeltelijk nietige bepaling, na grondige afweging van alle factoren die hebben geleid tot de ongeldigheid van de bepaling.

Versie: Oktober 2018